authoritarianism

authoritarianism
autoritarizmas statusas T sritis Politika apibrėžtis Vieno asmens arba nedidelės elito grupės valdymas be atsakomybės gyventojams ir jų sutikimo. Autoritarinis režimas remiasi paklusimo įsakymui idėja ir atmeta opozicijos galimybę – riboja spaudos ir žodžio laisvę, teisę kurti opozicines partijas ar kitas politines organizacijas. Kartais terminas vartojamas apibendrinti visas demokratijai priešingas valdymo formas, tarp jų – diktatūrą ir totalitarizmą. Dažnai suprantamas kaip savita valdymo sistema, kai varžomas politinis pliuralizmas, silpnai arba visai nereguliuojamas ekonominis ir socialinis gyvenimas, nėra aiškios vyraujančios ideologijos, nesiekiama visuotinės politinės mobilizacijos, valdžios veiksmai nesunkiai nuspėjami ir, nors neformaliai, praktiškai būna suvaržyti. Taip apibrėžiamas autoritarizmas priešinamas ne tik demokratijai, bet ir totalitarizmui, posttotalitarizmui ar sultonizmui. Gali būti vartojamas ir siauriau – apibūdinti šeimos santykius ar organizacijų valdymą, kai valdoma jėga, neatsižvelgiant į narių norus ir nesiekiant jų sutikimo. Lietuvoje su autoritariniu valdymu siejamas A. Smetonos režimas (1926–1940). atitikmenys: angl. authoritarianism ryšiai: susijęs terminasdemokratija susijęs terminasposttotalitarizmas susijęs terminassultonizmas susijęs terminastotalitarizmas

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Authoritarianism — describes a form of government characterized by an emphasis on the authority of the state in a republic or union.CharacteristicsTheodore M. Vestal of Oklahoma State University has written that authoritarianism is characterized by:* Highly… …   Wikipedia

  • authoritarianism — (n.) 1883; see AUTHORITARIAN (Cf. authoritarian) + ISM (Cf. ism). Early use mostly in communist jargon …   Etymology dictionary

  • authoritarianism — See authoritarian. * * * Principle of unqualified submission to authority, as opposed to individual freedom of thought and action. As a political system, authoritarianism is antidemocratic in that political power is concentrated in a leader or… …   Universalium

  • authoritarianism — [[t]ɔːθɒ̱rɪte͟əriənɪzəm, AM θɔ͟ːr [/t]] N UNCOUNT Authoritarianism is the state of being authoritarian or the belief that people with power, especially the State, have the right to control other people s actions. [FORMAL] ...the long revolt… …   English dictionary

  • Authoritarianism — The term authoritarian is used to describe an organization or a state which enforces strong and sometimes oppressive measures against those in its sphere of influence, generally without attempts at gaining their consent and often not allowing… …   Mini philosophy glossary

  • authoritarianism — authoritarian ► ADJECTIVE ▪ favouring or enforcing strict obedience to authority. ► NOUN ▪ an authoritarian person. DERIVATIVES authoritarianism noun …   English terms dictionary

  • authoritarianism — noun see authoritarian …   New Collegiate Dictionary

  • authoritarianism — noun A form of government in which the governing body has absolute, or almost absolute, control. Typically this control is maintained by force, and little heed is paid to public opinion or the judicial system …   Wiktionary

  • authoritarianism — (Roget s Thesaurus II) noun A political doctrine advocating the principle of absolute rule: absolutism, autocracy, despotism, dictatorship, totalitarianism. See OVER, POLITICS …   English dictionary for students

  • authoritarianism — au|thor|i|tar|i|an|ism [ ɔ,θɔrı teriə,nızəm ] noun uncount the belief that people with power should control what other people can do, or a situation in which this happens …   Usage of the words and phrases in modern English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”